"เป็นตำรวจมืออาชีพ  เพื่อความผาสุขของประชาชน"   "บริการดุจญาติ  พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว"   "กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจช่วยเหลือ ไม่อยู่เหนือกฎหมาย ขยายบริการ ทำงานว่องไว ใส่ใจประชาชน"   "สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ยินดีต้อนรับ....Welcome to Muang Phrae Police Station"

สายงานอำนวยการ

           

พ.ต.ท.ชลทฤษ ชัชวาลย์
รอง ผกก.ปป..สภ.เมืองแพร่


    รอรูป    
พ.ต.ท.(ญ.)พรทิวา  เพ็ชรหาญ
สว.อก.สภ.เมืองแพร่
  ร.ต.ท.หญิง เกษร  ชัยพิวงศ์
รอง สว.กง.สภ.เมืองแพร่
  ร.ต.ต.หญิง พัชรินทร์ พหุสัจธรรม
รอง สว.อก.ฯ
   

งานธุรการและสารบรรณ/งานกำลังพล/คดีวินัย/นโยบายและแผน

ร.ต.ต.ประยงค์ สายศร ด.ต.ศุภเศรษฐ์ เต็มใจ ด.ต.สมพงษ์ กาวี

   
  ด.ต.สมศักดิ์  ศรีรักษา  


งานทะเบียนคนต่างด้าวและงานการขออนุญาตต่าง ๆ

ด.ต.โชติวิต ถิ่นจันทร์

งานส่งกำลังบำรุง / พัสดุ

     
ร.ต.ต.สถิตย์ อินต๊ะสุข   ด.ต.สุเมธ เวียงนาค   ด.ต.สุเชษฐ์ โพธิรังสิยากร   ด.ต.ธิติวัฒน์ จิตใหญ่

งานงบประมาณการเงิน

   
ร.ต.ต.สุนทร มงคล   ร.ต.ต.มวน ชนสยอง   ร.ต.ท.(ญ) เกษร  ชัยทิวงค์

   
ด.ต.จงรักษ์ นรเดชานันท์   ด.ต.(ญ)รวิกานต์  พอจิตต์   ด.ต.(ญ)รุจิรา  ธิมา

 

 


หน้าแรก  | 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ All Right Reserved.