ยศตำรวจ (POLICE  RANKS)

 

 พล.ต.อ.  (พลตำรวจเอก)  POLICE  GENERAL  ( POL . GEN . )
 พล.ต.ท.  (พลตำรวจโท)  POLICE  LIEUTENANT  GENERAL  ( POL . LT . GEN . )
 พล.ต.ต.  (พลตำรวจตรี)  POLICE  MAJOR  GENERAL  ( POL . MAJ . GEN . )
 พ.ต.อ.  (พันตำรวจเอก)  POLICE  COLONEL  ( POL . COL . )
 พ.ต.ท.  (พันตำรวจโท)  POLICE  LIEUTENANT  COLONEL  ( POL . LT . COL . )
 พ.ต.ต.  (พันตำรวจตรี)  POLICE  MAJOR  ( POL . MAJ . )
 ร.ต.อ.  (ร้อยตำรวจเอก)  POLICE  CAPTAIN  ( POL . CAPT . )
 ร.ต.ท.  (ร้อยตำรวจโท)  POLICE  LIEUTENANT  ( POL . LT . )
 ร.ต.ต.  (ร้อยตำรวจตรี)  POLICE  SUB - LIEUTENANT  ( POL . SUB . LT . )
 ด.ต.  (ดาบตำรวจ)  POLICE  SENIOR  SERGEANT  MAJOR  ( POL . SEN . SGT . MAJ . )
 จ.ส.ต.  (จ่าสิบตำรวจ)  POLICE  SERGEANT  MAJOR  ( POL . SGT . MAJ . )
 ส.ต.อ.  (สิบตำรวจเอก)  POLICE  SERGEANT  ( POL . SGT . )
 ส.ต.ท.  (สิบตำรวจโท)  POLICE  CORPORAL  ( POL . CPL . )
 ส.ต.ต.  (สิบตำรวจตรี)  POLICE  LANCE  CORPORAL  ( POL . L / C . )
     

 

ตำแหน่ง (TITLE)

 

  ผู้บังคับหมู่   SERVICEMAN
  รองสารวัตร   SQUAD  LEADER
  สารวัุตร   INSPECTOR
  สารวัตรอำนวยการ   STAFF  INSPECTOR
  สารวัตรสืบสวนสอบสวน   INVESTIGATION  INSPECTOR
  สารวัตรปกครองป้องกัน   ADMINISTRATION  INSPECTOR
  สารวัตรจราจร   TRAFFIC  INSPECTOR
  รองผู้กำกับการ   DEPUTY  SUPERINTENDENT
  ผู้กำกับการ   SUPERINTENDENT
  รองผู้บังคับการ   DEPUTY  COMMANDER
  ผู้บังคับการ   COMMANDER
  จเรตำรวจ   INSPECTOR - GENERAL
  รองผู้บัญชาการ   DEPUTY  COMMISSIONER
  ผู้บัญชาการ   COMMISSIONER
  ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   ASSISTANT DIRECTOR-GENERAL OF THE ROYAL THAI POLICE  DEPARTMEMT
  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   DEPUTY DIRECTOR-GENERAL OF THE ROYAL THAI POLICE DEPARTMEMT
  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   DIRECTOR-GENERAL OF THE ROYAL THAI POLICE DEPARTMEMT

 

 

 

 |  หน้าแรก  |

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่ All Right Reserved. 

by : [email protected]