::: 
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน  :::             
    
             ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำโครงการ ตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน เพื่อเป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน และการทะเลาะวิวาท ร้านเกมส์ สถานบันเทิง และปัจจัยเสี่ยงที่ตั้งอยู่ทั้งภายในภายนอกสถานศึกษา โดยคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้เด็กและเยาวชนปลอดจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ

            ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 พ.ต.อ.มงคล  สัมภวะผล ผกก.สภ.เมืองแพร่ และ ร.ต.ต.ยอด  เจนป่า รอง สว.(ป.) สภ.เมืองแพร่ ได้เดินทางไปร่วมพืธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน   ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนีบยรัฐบาล กทม. โดยมี ร.ต.อ.เฉลิม  อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี โดยมี ผบก.แต่ละจังหวัด และ ผกก.สภ.เมือง ทุกจังหวัด และผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯเข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว

 
     
     
     
     
     
     หลังจากรับมอบนโยบายแล้ว พ.ต.อ.มงคลฯ ได้เรียกประชุม สวป. , สว.สส. , เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนและมวลชมสัมพันธ์ เพื่อกำหนดโรงเรียนเป้าหมาย กำหนดตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และวางกรอบการทำงาน ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้คือ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่  จากนั้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. ได้จัดให้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องตามโครงการฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ร.ร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ โดยมี พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล ผกก.ฯ เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นายสุริยน  สายสนองยศ รอง ผอ. ร.ร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ , พ.ต.ท.ประชัน เขื่อนเก้า สว.สส.ฯ , พ.ต.ท.ปริญญา  ปฏิเวทย์ สวป.ฯ/หน.ชุดปราบปรามยาเสพติด , พ.ต.ท.มานพ  ใจอุ่น สวป.ฯ , รอง สวป.ฯ ทุกนาย , ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองแพร่ และ ครูฝ่ายปกครอง – ครูที่ปรึกษานักเรียน ร.ร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่  จากการประชุมครั้งนี้สรุปได้ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน , เจ้าหน้าที่ตำรวจรับผิดชอบประสานงานโรงเรียน โดยจะจัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง  และส่วนโรงเรียนจะดำเนินการประชุมครูแต่ละฝ่ายและดำเนินการคัดกรองแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มเป้ากลุ่มเป้าหมายเข้า
หมายเข้าร่วมกิจกรรมและจะมีการเชิญตัวแทนผู้ปกครองเครือข่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบทุกครั้ง
     
     
     
     
     
     
     
     

          และเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล ผกก.ฯ ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ  1 โรงเรียน ของ สภ.เมืองแพร่ ที่ 439/2555 ลง 9 ส.ค.2555  ซึ่งมี ผกก. , รอง ผกก.ป.ฯ , สวป.ฯ , ชุด ชมส.ฯ , และเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานเครือข่ายระดับชั้นเรียน รวม 20 นาย เป็นคณะทำงาน เพื่อจะได้ดำเนินการตามโครงการฯต่อไป

     

     :  โพสต์เมื่อ 16 ส.ค. 2555  : 12.00 น.

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ All Right Reserved.