ภารกิจปี 2560

 


            
    

 

     4 ก.ค.2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วงศึกษาดูงาน

รายละเอียด ]

 

     4 ก.ค.2560 คณะทหารเยี่ยมชมการใช้งาน กล้องวงจรปิด

รายละเอียด ]

 

     19 มิ.ย.2560 การตรวจราชการของ จต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายละเอียด ]

 

     3 มิ.ย.2560 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

รายละเอียด ]

 

     3 มิ.ย.2560 โครงการต้นกล้าป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด

รายละเอียด ]

 

     27 พ.ค.2560 โครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชน ของสถานีตำรวจ

รายละเอียด ]

 

     22 พ.ค.2560 เยี่ยมชม ห้องควบคุมกล้อง cctv และโต๊ะทราย

รายละเอียด ]

 

     22 พ.ค.2560 พิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม และรักษาความสงบเรียบร้อย

รายละเอียด ]

 

     17 ก.พ.2560 แถลงข่าว

รายละเอียด ]

 

     17 ก.พ.2560 พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างปราบปรามอาชญากรรมในช่วง เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560

รายละเอียด ]

 

     17 ก.พ.2560 แถลงผลการปฏิบัติ การปราบปรามและสืบสวนขยายผลการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

รายละเอียด ]

 

     17 ก.พ.2560 อำนวยความสะดวกด้านการจราจร

รายละเอียด ]

 

     9 ก.พ.2560 พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในวันมาฆบูชาและวันวาเลนไทน์ 2560

รายละเอียด ]

 

     9 ก.พ.2560 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เรียนรู้การป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางบก ฝึกระเบียบวินัยการใช้รถใช้ถนน ลดอุบัติเหตุ ความปลอดภัยในการโดยสารการขับขี่และการเดินเท้า

รายละเอียด ]

 

     25 ม.ค.2560 Big Cleaning Day

รายละเอียด ]

 

     ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ

รายละเอียด ]

 

     23 ธ.ค.2559 ประชุมประจำเดือน 20 มกราคม 2560

รายละเอียด ]

 

     18 ม.ค.2560 คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมระบบกล้อง cctv ตามโครงการ ๙ แยกพิทักษ์รักษ์ประชา และโต๊ะทราย ของ สภ.เมืองแพร่

รายละเอียด ]

 

     23 ธ.ค.2559 พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ 2560

รายละเอียด ]

 

     25 ธ.ค. 2560 จนท.สมาพันธ์คริสตชน จังหวัดแพร่ ที่เดินทางมาร้องเพลงอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาส

รายละเอียด ]

 

     21 ธ.ค. 2560 พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างการป้องกันละลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2561

รายละเอียด ]