วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565
 

 

สภ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดย พ.ต.อ.พงษ์พีระ การะเกตุ ผกก.สภ.ลอง รักษาราชการแทน ผกก.สภ.เมืองแพร่ และข้าราชตำรวจในสังกัด ได้ร่วมกันจัดกิจรรม เนิ่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 17 ตุลาคม 2565 ณ สถานีตำรวจภููธรเมืองแพร่