ตรวจราชการประจำปี2565 ของ ภ.5 

 

ภ.จว.แพร่ สภ.เมิองแพร่ การตรวจราชการของ ภ.5 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยคณะอนุกรรมการการตรวจราชการ ภ.5 มาทำการตรวจการดำเนินการทั้ง 5 ด้าน ของ สภ.เมืองแพร่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น.