โครงการ เสริมสร้างทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อการป้องกันการเกิดอาชญากรรม ประจำปี 2561 

สภ.เมืองแพร่ โดย พ.ต.อ.ชลทฤษ ชัชวาลย์ ผกก.ฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้จัดทำโครงการ เสริมสร้างทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อการป้องกันการเกิดอาชญากรรม ประจำปี 2561 ให้กับนักเรียนโรงพิริยาลัย อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 510 คน เมือวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมผึ้งหลวง โรงเรียนพิริยาลัย