<>

         

ตรวจโครงการตรวจประเมินผลการพิจารณาคัดเลือกสถานีตำรวจที่มีการบริหารงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ดีเด่นและที่ต้องปรับปรุงแก้ไขของ ตร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สภ.เมืองแพร่ ได้มี พล.ต.อ.สุรพล ธนโกเศศ ประธานที่ปรึกษาฯ พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ที่ปรึกษา ฯ พล.ต.ต.ประหยัชว์ บุญศรี รอง ผบช.กมค. พ.ต.ท.อาทิตย์ พรหมนอก รอง ผกก.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. พ.ต.ท.สมภพ เล็กกลาง สว.กลุ่มงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ฝอ.สยศ.ตร. ได้มาทำการตรวจโครงการตรวจประเมินผลการพิจารณาคัดเลือกสถานีตำรวจที่มีการบริหารงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ดีเด่นและที่ต้องปรับปรุงแก้ไขของ ตร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี พ.ต.อ.สมชาติ เป้าพาณิชย์ รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.ชลทฤษ ชัชวาลย์ ผกก.ฯ และข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองแพร่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.