โครงการบ้าน บ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด  

สภ.เมืองแพร่ โดย พ.ต.อ.ชลทฤษ ชัชวาลย์ ผกก.ฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ดำเนินการตามโครงการบ้าน บ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด ของตำรวจภูธรภาค5 และ ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในระดับดี จาก พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 

     
     
 
 
 
 
     
     
     
  45