"เป็นตำรวจมืออาชีพ  เพื่อความผาสุขของประชาชน"   "บริการดุจญาติ  พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว"   "กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจช่วยเหลือ ไม่อยู่เหนือกฎหมาย ขยายบริการ ทำงานว่องไว ใส่ใจประชาชน"   "สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ยินดีต้อนรับ....Welcome to Muang Phrae Police Station"

  

ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.เมืองแพร่

สภ.เมืองแพร่ ตั้งอยู่เลขที่ 92 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
อ.เมืองแพร่ มีลักษณะภูมิประเทศล้อมรอบ ด้วยภูเขา
ตรงกลางเป็นที่ราบก้นกระทะมีเนื้อที่ประมาณ 826 ตร.ม.ระยะทางจากกรุงเทพฯถึง จ.แพร่
โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ต่อ หมายเลข 117 , 11 และ 101
จากกรุงเทพฯผ่าน จ.นครสวรรค์ - จ.พิษณุโลก - อ.เด่นชัย - อ.สูงเม่น - อ.เมืองแพร่
เป็นระยะทางประมาณ 547 กม. และมีอาณาเขตติดต่อ ดัง
นี้

ทิศเหนือ     ติดต่อเขต อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
ทิศใต้     ติดต่อเขต อ.สูงเม่น จ.แพร่
ทิศตะวันออก     ติดต่อเขต อ.นาหมื่น จ.น่าน และ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก     ติดต่อเขต อ.ลอง จ.แพร่

สภ.เมืองแพร่รับผิดชอบพื้นที่ในอำเภอเมืองแพร่ รวมทั้งหมดประมาณ  608.506 ตารางกิโลเมตร
   แยกเป็นตำบลต่างๆ ดังนี้.-

1.ตำบลในเวียง
(18 ชุมชน)
มีพื้นที่
9
ตร.กม.
2.ตำบลทุ่งกวาว
(6 หมู่บ้าน)
มีพื้นที่
6.130
ตร.กม.
3.ตำบลทุ่งโฮ้ง
(7 หมู่บ้าน)
มีพื้นที่
10.421
ตร.กม.
4.ตำบลแม่ยม
(4 หมู่บ้าน)
มีพื้นที่
10.540
ตร.กม.
5.ตำบลวังธง
(6 หมู่บ้าน)
มีพื้นที่
38.072
ตร.กม.
6.ตำบลป่าแมต
(15 หมู่บ้าน)
มีพื้นที่
62.325
ตร.กม.
7.ตำบลแม่หล่าย
(8 หมู่บ้าน)
มีพื้นที่
13.282
ตร.กม.
8.ตำบลแม่คำมี
(12 หมู่บ้าน)
มีพื้นที่
15.326
ตร.กม.
9.ตำบลร่องฟอง
(5 หมู่บ้าน)
มีพื้นที่
7.970
ตร.กม.
10.ตำบลสวนเขื่อน
(10 หมู่บ้าน)
มีพื้นที่
67.433
ตร.กม.
11.ตำบลเหมืองหม้อ
(12 หมู่บ้าน)
มีพื้นที่
12.261
ตร.กม.
12.ตำบลกาญจนา
(9 หมู่บ้าน)
มีพื้นที่
8.120
ตร.กม.
13.ตำบลนาจักร
(9 หมู่บ้าน)
มีพื้นที่
14.352
ตร.กม.
14.ตำบลป่าแดง
(10 หมู่บ้าน)
มีพื้นที่
318.004
ตร.กม.
15.ตำบลช่อแฮ
(12 หมู่บ้าน)
มีพื้นที่
15.270
ตร.กม.


  

 

| หน้าแรก |

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่ All Right Reserved. 

 


หน้าแรก  | 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ All Right Reserved.