สถานภาพด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่อวใช้

 

สถานภาพด้านยานพาหนะ

รายการ
จำนวน
สถานภาพ
รถยนต์หมายเลขโล่
4
ใช้การได้ดี
รถยต์เช่า
7
ใช้การได้ดี
รถจักรยานยนต์
81
ใช้การได้ดี
เรือยนต์
1
ใช้การได้ดี

สถานภาพครุภัณฑ์ เครื่องมือสื่อสารและอาวุธ

รายการ
จำนวน
วิทยุมือถือ KENWOOD
10 กระบอก
อาวุธปืน ปลก.M.16
9 กระบอก
อาวุธปืน ปลก.HK33
15 กระบอก
อาวุธปืน ปลก.91.(38 มม.)
57 กระบอก
อาวุธปืน 9 มม. Sig Sauer
62 กระบอก
อาวุธปืน 9 มม. Glock
33 กระบอก

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์

10 เครื่อง

เครื่องตรวจโลหะ

2 เครื่อง

อาคารบ้านพัก

ตั้ง 2 แห่ง ดังนี้

1.ตั้งอยู่ที่ ภ.จว.แพร่ แยกเป็น

  1.1 อาคารแฟลต 4              จำนวน 1 หลัง มี   30  ห้อง

  1.2.อาคารเรือนแถว 2 ชั้น   จำนวน 5 คูหา ๆ ละ 10 ห้อง

2.ตั้งอยู่ที่ สภ.เมืองแพร่ แยกเป็น

  2.1 อาคารแฟลต 4 ชั้น              จำนวน 1 หลัง มี 30 ห้อง

  2.2 บ้านพักนายตำรวจสัญญาบัตร 2 ชั้น    จำนวน 10 ห้อง

  2.3 อาคารเรือนแถว 2 ชั้น         จำนวน 1 คูหา ๆ ละ 10 ห้อง

 

 


ข้อมูล ณ วันที่  15 สิงหาคม 2561