สถานภาพด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่อวใช้

 

สถานภาพด้านยานพาหนะ

 
จำนวน
สถานภาพ
รถยนต์หมายเลขโล่
4
ใช้การได้ดี
รถยต์เช่า
7
ใช้การได้ดี
รถจักรยานยนต์
81
ใช้การได้ดี
เรือ
1
ใช้การได้ดี

 


ข้อมูล ณ วันที่  30 เมษายาน 2561