"เป็นตำรวจมืออาชีพ  เพื่อความผาสุขของประชาชน"   "บริการดุจญาติ  พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว"   "กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจช่วยเหลือ ไม่อยู่เหนือกฎหมาย ขยายบริการ ทำงานว่องไว ใส่ใจประชาชน"   "สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ยินดีต้อนรับ....Welcome to Muang Phrae Police Station"

สายงานสอบสวน

พ.ต.อ.ดิเรก  สุขเกษม
พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ( พงส.ผทค.)
หัวหน้างานสอบสวน


พนักงานสอบสวน

พ.ต.ท.ณฐกฤษ  ชัยนันท์ พ.ต.ท.อุทัย  เวียงทอง
พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษฯ
( พงส.ผนพ.)
พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการฯ
( พงส.ผนก.)

พ.ต.ท.พีรพล  อาคม พ.ต.ท.สุชาติ สัตยานันท์ พ.ต.ต.ทวัศักดิ์   ตุ้ยบุญมา พ.ต.ต.ปกิต   ผัดขัน
พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการฯ
( พงส.ผนก.)
พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการฯ
( พงส.ผนก.)
พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการฯ
( พงส.ผนก.)
พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการฯ
( พงส.ผนก.)

ร.ต.ท.อมร   ขว้างแป้น ร.ต.ท.ณรงค์  ซ่อนกลิ่น
ร.ต.ท.ณัฐดนัย  สิทธิสาร
พนักงานสอบสวนฯ
(พงส.)
พนักงานสอบสวนฯ
(พงส.)
พนักงานสอบสวนฯ
(พงส.)

 

เจ้าหน้าที่ธุรการคดี

ร.ต.ต.สมคิด รัตนะชมภู ร.ต.ต.(หญิง) ทศมณ เลิศรัตนาคม ร.ต.ต.ธำรงค์ พรินทรากุล ร.ต.ต.สมบูรณ์ เอื้อจินดาพงศ์

 
ด.ต.ปรมัตถ์ ปัดเป่า   ด.ต.ชัยยุทธ สรรเสริญ ด.ต.(หญิง) สายสมร นูเพ็ง

ด.ต.ธัชพัสต์ อินต๊ะปัญญา  ด.ต.นิกร   นันทะวิเชียร จ.ส.ต.ประกอบ สวนเขื่อน 

 

เจ้าหน้าที่เก็บรักษาของกลาง

ด.ต.เลิศชาย นิรัญกิจ ด.ต.อดิศักดิ์ ยอดดี

 

เสมียนประจำวันคดี

   
  ด.ต.สมควร สภาเอี่ยมจิตร  

 

เสมียนเปรียบเทียบปรับ
ร.ต.ต.ประชัน กันกา ร.ต.ต.พนม คำนาค ด.ต.ทวีศักดิ์ ศรีนิล ด.ต.สมบัติ เทียมแสน 

 

พลขับรถพนักงานสอบสวน

ร.ต.ต.อ็อตแพร่  แสงแก่บารมี ร.ต.ต.สุรศักดิ์   แสนคำ ร.ต.ต.พงษ์ศักดิ์   คำยั่งยืน

 


หน้าแรก  | 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ All Right Reserved.