"เป็นตำรวจมืออาชีพ  เพื่อความผาสุขของประชาชน"   "บริการดุจญาติ  พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว"   "กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจช่วยเหลือ ไม่อยู่เหนือกฎหมาย ขยายบริการ ทำงานว่องไว ใส่ใจประชาชน"   "สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ยินดีต้อนรับ....Welcome to Muang Phrae Police Station"


คดีอาญา 4 กลุ่ม

          

กลุ่มที่ 1 คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ.-
            1.1 ฆ่าผู้อื่น
            1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย
            1.3 พยายามฆ่า
            1.4 ทำร้ายร่างกาย
            1.5 ข่มขืนกระทำชำเรา     

กลุ่มที่ 2 คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์-
            2.1 ปล้นทรัพย์
            2.2 ชิงทรัพย์
              2.2.1 บาดเจ็บ
              2.2.2 ไม่บาดเจ็บ
            2.3 วิ่งราวทรัพย์
            2.4 ลักทรัพย์
              2.4.1 รถยนต์
              2.4.2 รถจักรยานยนต์
              2.4.3 อื่นๆ
            2.5 กรรโชกทรัพย์
            2.6 ฉ้อโกง
            2.7 ยักยอกทรัพย์
            2.8 ทำให้เสียทรัพย์
            2.9 รับของโจร
            2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่
            2.11 วางเพลิง
   

กลุ่มที่ 3 ฐานความผิดพิเสษ  ประกอบด้วยความผิด คือ.-
            3.1 พ.ร.บ.ป้องกันและปาบปรามการค้ามุษย์
            3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
            3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์
            3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร
            3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า
            3.6 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
            3.7 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเลคทรอนิคส์
            3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้
            3.9 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ
            3.10 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ
            3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
            3.12 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
            3.13 พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์
            3.14 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน
            3.15 พ.ร.บ.ศุลกากร
            3.16 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
            3.17 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
   

กลุ่มที่ 4 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย คือ.-
            4.1 ยาเสพติด
              4.1.1 ผลิต/ นำเข้า/ ส่งออก
              4.1.2 จำหน่าย/ครอบครองเพื่อจำหน่าย
              4.1.3ครอบครอง
              4.1.4 เสพยาเสพติด
            4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด
              4.2.1 อาวุธปืนสงคราม
              4.2.2 อาวุธปืนธรรมดา
              4.2.3 วัตถุระเบิด
            4.3 การพนัน
              4.3.1 สลากกินรวบ
              4.3.2 ทายผลฟุตบอลออนไลน์
              4.3.3 การพนันอื่นๆ
            4.4 ความผิดเกี่ยวกับวัตถุ สื่อสิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร
            4.5 ความผืดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง
            4.6 ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
            4.7 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ
            4.8 ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
   

     

ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทำ สถิติดีอาญา 4 กลุ่ม
      เมื่อได้สถิติคดีอาญา 4 กลุ่มแล้ว ผู้บังคับบัญชาระดับสูงจะนำข้อมูลเข้าประชุมและกำหนดแนวทางการป้องกันเหตุต่างๆโดยทำการวิเคราะห์และนำสถิติฯมาเปรียบเทียบเดือนต่อเดือน เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้มีผลเป็นรูปธรรมสุงสุด   ซึ่งผู้จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดก็คือ พี่น้องประชาชน นั่นเอง

       

 

สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม ของ สภ.เมืองแพร่ ประจำปี 2564
   - ประจำเดือน มกราคม  2565
   - ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2565
   - ประจำเดือน มีนาคม  2565
   - ประจำเดือน เมษายน  2565
   - ประจำเดือน พฤษภาคม  2564
   - ประจำเดือน มิถุนายน  2565
   - ประจำเดือน กรกฎาคม  2565
   - ประจำเดือน สิงหาคม  2565
   - ประจำเดือน กันยายน  2565
   - ประจำเดือน ตุลาคม  2565
   - ประจำเดือน พฤศจิกายน  2565  
   - ประจำเดือน ธันวาคม  2565  

 

 


หน้าแรก  | 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ All Right Reserved.